De Rui innføringskurs

De Rui Qigong del 1 er et introduksjonskurs, som er beregnet for egen trening.

Øvelsene i De Rui 1 er en blanding av avslapnings-, stretching, konsentrasjons-, medisinske bevegelser og meditasjon. I de sistnevnte arbeider vi med noen av kroppens meridianer.

Bevegelsene er enkle og kan utøves av alle. Under kurset gis det til og med en introduksjon til kinesisk filosofi og medisin. Kurset settes opp både som heldagskurs og kveldskurs og inneholder både teori og praksis. Etter gjennomgått kurs kan du trene på egenhånd eller delta i organisert regelmessig Qigongtrening.

For å ha dette som en del av sitt yrke, kreves en to terminers utdanning. Les mer på Yangtorp.com.