Akupunktur

Som medlem av Akupunkturforeningen (tidl. NAFO) tilbyr jeg en rekke ulike behanlingsmetoder innen akupunktur.

I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. En forutsetning for god helse er at Qi (vital energi) skal kunne strømme fritt og harmonisk.

Akupunktur er en anerkjent kinesisk behandlingsform som har eksistert i flere tusen år og benyttes ved en rekke ulike lidelser, både akutte og kroniske.

Les mer om akupunktur.